Alpine Dachsbracke



Phân loại khoa học Alpine Dachsbracke

Vương quốc
Animalia
Phylum
Chordata
Lớp học
Mammalia
Đặt hàng
Carnivora
gia đình
Canidae
Chi
Canis
Tên khoa học
Canis Lupus

Tình trạng bảo tồn Alpine Dachsbracke:

Không được liệt kê

Vị trí Alpine Dachsbracke:

Châu Âu

Sự kiện Alpine Dachsbracke

Tính năng khác biệt
Thân hình thon dài và đôi chân ngắn, chắc nịch
Tính cách
Không sợ hãi, thân thiện và thông minh
Đào tạo
Dễ dàng
Chế độ ăn
Động vật ăn tạp
Quy mô lứa đẻ trung bình
số 8
Kiểu
Scent Hound
Tên gọi chung
Alpine Dachsbracke
phương châm
Người bạn đồng hành tốt và giống chăm chỉ!
Nhóm
Chó

Đặc điểm vật lý Alpine Dachsbracke

Màu sắc
  • nâu
  • Mạng lưới
  • Đen
Loại da
Tóc

Bài ViếT Thú Vị