Akbash

Phân loại khoa học Akbash

Vương quốc
Animalia
Phylum
Chordata
Lớp học
Mammalia
Đặt hàng
Carnivora
gia đình
Canidae
Chi
Canis
Tên khoa học
Canis Lupus

Tình trạng Bảo tồn Akbash:

Không được liệt kê

Vị trí Akbash:

Châu Âu

Sự kiện về Akbash

Tính năng khác biệt
Đầu to và bộ hàm khỏe mạnh
Tính cách
Bình tĩnh, độc lập, dũng cảm và bảo vệ
Đào tạo
Cứng
Chế độ ăn
Động vật ăn tạp
Quy mô lứa đẻ trung bình
số 8
Kiểu
Bảo vệ
Tên gọi chung
Akbash
phương châm
Thường được dùng làm chó bảo vệ!
Nhóm
Chó

Đặc điểm vật lý của Akbash

Màu sắc
  • nâu
  • trắng
Loại da
Tóc

Bài ViếT Thú Vị