12 loài động vật lai có thậtĐộng vật lai là gì? Nó là một sinh vật chỉ tồn tại trong truyện ngụ ngôn và thần thoại? Không! Trên thực tế, nhiều con lai là có thật!

Động vật lai thường là kết quả sinh sản của sự giao phối giữa hai loài động vật giống nhau, như sư tử và hổ. Động vật lai trong phòng thí nghiệm cũng tồn tại. Các nhà khoa học gọi quá trình này là “lai soma” và nó cho phép họ điều khiển các gen để tạo ra các loài mới với các đặc điểm hữu ích từ cả bố và mẹ.

Hãy xem danh sách dưới đây để biết 12 ví dụ thực tế về những loài động vật lai đáng kinh ngạc.

1. Liger: Động vật lai giữa sư tử đực và hổ cái

Bài ViếT Thú Vị